Sloop vrijstaande hoeve Ter Voort 165 Voortkapel

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 februari 2019
  • OMV_2018144479 en OMV/2018/0217

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Marjan De Groot voor het slopen van een vrijstaande hoeve. De betrokken percelen hebben als adres Ter Voort 165 in Voortkapel en als kadastrale ligging 2A127A3, 2A127G2 en 2A127R2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60