Slotevent Oosterwijk For Life op zaterdag 30 november 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 oktober 2019 toelating gegeven aan Oosterwijk For Life om elektronisch versterkte muziek te spelen in openlucht op het terrein van het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen & Wonen Kamp C, Britselaan 20 in Oosterwijk op zaterdag 30 november 2019 van 14 tot 1 uur (op 1 december 2019), op voorwaarde dat het geluidsniveau LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2° en 3° van vlarem II zijn van toepassing.

 

De burgemeester heeft op 26 september 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan Oosterwijk For Life voor de organisatie van het slotevent Oosterwijk For Life (namiddag met kinderanimatie, foodtrucks, optredens) op zaterdag 30 november 2019 op de terreinen van Kamp C in de Britselaan 20 in Oosterwijk. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook