The Sound of Aspi op vrijdag 22 november 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 oktober 2019 toelating gegeven aan Chiro De Keten om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de The sound of Aspi-fuif op vrijdag 22 november 2019 van 21 uur tot 3 uur (op 23 november 2019) in het Ontmoetingscentrum Zoerle-Parwijs, Smissenhoekstraat 11, 2260 Westerlo, op voorwaarde dat :

  • het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min  kleiner is dan of gelijk aan 95 dB(A)
  • tijdens de muziekactiviteiten het verschil tussen dB(C) en dB(A) maximaal 12 bedraagt

Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

De burgemeester heeft op 14 oktober 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex (www.westerlo.be/artikel/politiecodex), toelating gegeveb aan Chiro De Keten voor de organisatie van de fuif The Sound of Aspi die plaatsvindt op vrijdag 22 november 2019 in het Ontmoetingscentrum in de Smissenhoekstraat 11 in Zoerle-Parwijs.

De toelating is van toepassing voor:

  • het uitdelen van flyers op 22 november 2019 (art. 220, art. 164 en volgende)
  • het verlengen van het sluitingsuur op 22 november 2019 vanaf 19 uur tot 3 uur (op 23 november 2019) (art. 49 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook