Speelstraat Nachtegaalstraat Oevel van 1 juli tot 31 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 juni 2019 de politieverordening goedgekeurd voor de verkeersmaatregelen voor de organisatie van een speelstraat in de Nachtegaalstraat in Oevel in juli en augustus 2019. Tijdens de zomermaanden juli en augustus 2019, telkens op dinsdag tussen 14 en 19 uur, wordt het gedeelte van de Nachtegaalstraat tussen de woningen met nummers 36 en 61 ingericht als speelstraat. De nodige nadarhekken dienen geplaatst te worden met het verkeersbord C3 en onderbord 'Speelstraat, op dinsdag van 14 tot 19 uur'. De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draaivermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter.

 

Zie ook

Meer info