Sporta Star Run op zaterdag 12 januari 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op maandag 8 oktober 2018 toelating gegeven aan Sporta-Federatie vzw om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de Sporta Star Run op zaterdag 12 januari van 16 tot 23 uur aan het Sportacentrum in Geneinde 2 in Tongerlo  en van 17 tot 19.30 uur aan het Boswachtershuis in de Papedreef 1 in Westerlo op voorwaarde dat het geluidsniveau LAeq 15 min  kleiner is dan of gelijk is aan 95 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De meting dient te gebeuren op een representatieve meetplaats welke voor evenementen in de open lucht zich bevindt op 1/2 tot 2/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte met een maximum van 70 meter en centraal tussen de luidsprekers. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1,1°,2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

Zie ook

Meer info