Straatbarbecue Bergveld Zoerle-Parwijs op zaterdag 13 juli 2019

 

Op 1 juli 2019 keurde de burgemeester de verkeersveiligheidsmaatregelen voor de buurtfeest Bergveld Zoerle-Parwijs op zaterdag 13 juli 2019 goed.

  • Vanaf zaterdag 13 juli 2019 om 8 uur tot zondag 14 juli 2019 om 12 uur is al het verkeer verboden in Bergveld in het gedeelte tussen huisnummer I en huisnummer 15. Vanaf zaterdag 13 juli 2019 om 8 uur tot zondag 14 juli 2019 om 12 uur is al het verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, verboden in Bergveld, in het gedeelte tussen Leeuwerikenveld en huisnummer 15. Vanaf zaterdag 13 juli 2019 om 8 uur tot zondag 14 juli 2019 om 12 uur geldt er een parkeer- en stationeerverbod in Bergveld in het gedeelte tussen huisnummer I en huisnummer 15 en dit aan beide zijden van de weg.
  • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter.

De burgemeester heeft op 27 juni 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex (www.westerlo.be/artikel/politiecodex), toelating gegeven aan buurtcomité Bergveld voor de organisatie van een straatbarbecue op zaterdag 13 juli 2019 in Bergveld in Zoerle-Parwijs. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
    Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet  echter steeds  van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.

 

Zie ook