Straatbarbecue Blokstraat Tongerlo op zaterdag 10 augustus 2019

 

De burgemeester heeft op donderdag 18 juli 2019 de verkeersmaatregelen voor de straatbarbecue Blokstraat op zaterdag 10 augustus 2019 in de Blokstraat in Tongerlo goedgekeurd.

 • Vanaf zaterdag 10 augustus 2019 om 12 uur tot zondag 11 augustus 2019 om 12 uur wordt alle verkeer, uitgezonderd voertuigen van hulpdiensten en fietsers, verboden in de Blokstraat vanaf woning nummer 15 tot op het einde van deze doodlopende straat.
 • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.
 • De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
  - vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend)
  - vrije hoogte: 4 meter
  - 13 ton draagvermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter

De burgemeester heeft op 8 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan buurtcomité Blokstraat voor de organisatie van een straatbarbecue in de Blokstraat in Tongerlo op zaterdag 10 augustus 2019. De toelating is van toepassing voor:

 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet echter steeds van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.

Zie ook