Straatfeest Heieinde op zaterdag 24 augustus 2019

 

De burgemeester heeft op 12 augustus 2019 de bijgevoegde politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd.

Vanaf zaterdag 24 augustus 2019 om 10 uur tot zondag 25 augustus 2019 om 3 uur wordt alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, verboden in het gedeelte van Heieinde tussen de Houtstraat en Tongerlostraat. Borden Straatfeest dienen aangebracht te worden.

Vanaf zaterdag 24 augustus 2019 om 10 uur tot zondag 25 augustus 2019 om 3 uur wordt alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, verboden in de volgende straten of weggedeelten:

 • Heieinde, gedeelte tussen Nijverheidsstraat en Houtstraat
 • Asterlaan, gedeelte tussen Begonialaan en Heieinde
 • Lelielaan, gedeelte tussen Begonialaan en Heieinde
 • Violetstraat, gedeelte tussen Dalialaan en Heieinde
 • Rozenstraat
 • Toekomststraat, gedeelte tussen Nieuwland en Heieinde
 • Boogstraat
 • Brugstraat

Omleiding wordt voorzien via de Nijverheidsstraat. Omleidingsborden worden voorzien ter hoogte van volgende kruispunten:

 • Heieinde-Tongerlostraat
 • Oeveldorp-Gemeentestraat
 • Lindenstraat-Nijverheidsstraat
 • Nijverheidsstraat-Gemeentestraat
 • Nijverheidsstraat-Heieinde
 • Mechelsestraat-Oeveldorp

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.

De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend)
 • vrije hoogte: 4 meter
 • 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter

Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan:

 • de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout
 • de politierechtbank te Turnhout
 • de brandweer
 • de politiezone Zuiderkempen
 • de Lijn Antwerpen

De politieverordening wordt op dinsdag 20 augustus 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf vrijdag 23 augustus 2019.

 

De burgemeester heeft op 15 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan buurtcomité Heieinde voor de organisatie van een straatfeest in Heieinde in Oevel op zaterdag 24 augustus 2019. De toelating is van toepassing voor:

 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
 • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
 • het verlengen van het sluitingsuur op 24 augustus 2019 van 10 tot 3 uur (op 25 augustus 2019) (art. 49 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook