Straatfeest Schietboomstraat op zaterdag 7 september 2019

 

De burgemeester heeft op 26 augustus 2019 de onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd.

Vanaf zaterdag 7 september 2019 om 12 uur tot zondag 8 september 2019 om 12 uur wordt alle verkeer, uitgezonderd voertuigen van hulpdiensten, verboden in de Schietboomstraat vanaf de woningen 15 en 46 tot het einde van de weg. Het afzetten van de straat gebeurt door nadars met borden C3 + onderborden 'uitgezonderd hulpdiensten'. Op de parkeerstrook ter hoogte van huisnummer 50 wordt tijdens bovenvermelde tijdstippen parkeerverbod ingevoerd.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.

De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend)
  • vrije hoogte: 4 meter
  • 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter

Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan:

  • de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout
  • de politierechtbank te Turnhout
  • de brandweer
  • de politiezone Zuiderkempen
  • de Lijn Antwerpen

De politieverordening wordt op dinsdag 27 augustus 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf vrijdag 30 augustus 2019.

 

Zie ook