Straatfeest Zandvoort op zaterdag 31 augustus 2019

 

De burgemeester heeft op 26 augustus 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd

Vanaf zaterdag 31 augustus 2019 om 12 uur tot zondag 1 september 2019 om 12 uur wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten in het gedeelte van Zandvoort dat begrepen is tussen Tolhuis en Moestoemaat. Op de plaats waar het verzamelpunt ¬°s en de frituur komt te staan, wordt over een afstand van 40 meter alle verkeer, met uitzondering voor voertuigen van hulpdiensten, verboden. Er wordt een wegomlegging via Mostdonk aangeduid.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op dinsdag 27 augustus 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf donderdag 29 augustus 2019.

 

De burgemeester heeft op 15 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan buurtcomité Zandvoort voor de organisatie van een straatfeest in Zandvoort 26 in Tongerlo op zaterdag 31 augustus 2019. De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • plaatsen van een tent in Zandvoort 26 (art. 98 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook