Straattekenen Eikelstraat Westerlo op zaterdag 3 augustus 2019

 

De burgemeester heeft op donderdag 18 juli 2019 de verkeersveiligheidsmaatregelen voor het straattekenen op zaterdag 3 augustus 2019 in de Eikelstraat in Westerlo goedgekeurd.

 • Op zaterdag 3 augustus 2019 is tussen 13.30 uur en l6 uur al het verkeer verboden in de Eikelstraat, in het gedeelte vanaf huisnummer 22 tot huisnummer 36.
 • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.
 • De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
  - Vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend)
  - Vrije hoogte: 4 meter
  - 13 ton draagvermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter

De burgemeester heeft op 8 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex (www.westerlo.be/artikel/politiecodex), toelating gegeven aan Welzijnsschakel Op Stap, voor de organisatie van straattekenen met randanimatie op zaterdag 3 augustus 2019 in de Eikelstraat 22-36 in Westerlo. De toelating is van toepassing voor:

 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet  echter steeds  van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.

 

Zie ook