Tentfuif motorcross Kievitcrossers op zaterdag 16 maart 2019

 

Het college heeft op 18 januari 2019 toelating gegeven aan de Kievitcrossers om elektronisch versterkte muziek te spelen in een tent geplaatst op het perceel 2D230D in Willaart in Oosterwijk op zaterdag 16 maart 2019 van 20  tot 3 uur (op zondag 17 maart 2019), op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 95 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis, §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

Zie ook

Meer info