Tentfuif motorcrossweekend Kievitcrossers op zaterdag 6 april 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 maart 2019 toelating aan de Kievitcrossers om elektronisch versterkte muziek te spelen in een tent op perceel 2D230D op zaterdag 6 april 2019 van 20 uur tot 3 uur (op zondag 7 april 2019), op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis, §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info