Terraskeskermis Taverne 't Heultje op zaterdag 13 juli 2019

 

De burgemeester heeft op 20 juni 2019 toelating gegeven aan AT Camping Vrienden voor de organisatie van Terraskeskermis aan Taverne 't Heultje in de Kempische Ardennen 6 in Heultje op zaterdag 13 juli 2019. De toelating is van toepassing voor:

het organiseren van een evenement in open lucht (politiecodex artikel 24 en volgende)
Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet  echter steeds  van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.

het plaatsen van luidsprekers (politiecodex artikel 30 en volgende)
Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag (tussen 7 en 22 uur) is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt of wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang kan brengen. Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen, dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet  echter steeds  van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.

het verlengen van het sluitingsuur op 13 juli 2019 van 16 tot 2 uur (op 14 juli 2019) (politiecodex artikel 49 en volgende)
De muziek en of zang dienen vanaf 22 uur gedempt te zijn zodat het de buren niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving van de bovenvermelde voorwaarden wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken. De uitbaters van de openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen zijn verplicht de bepalingen van dit hoofdstuk (politiecodex artikel 49 tot 59) steeds op een goed zichtbare plaats in hun openbare inrichting en/of op hun evenement uit te hangen, zodat de tekst duidelijk leesbaar is.

 

Zie ook

Meer info