Toelage voor verzorging gehandicapte kinderen

Westerlo steunt ouders die hun gehandicapt kind thuis opvoeden en verzorgen met een toelage. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet je kind minstens 66 % gehandicapt zijn en niet ouder zijn dan 25 jaar. Er is geen inkomensgrens. De tegemoetkoming bedraagt 300 euro per jaar wanneer het kind thuis woont en 125 euro per jaar voor kinderen die naar een internaat gaan. De jaarlijkse toelage kan je aanvragen bij het onthaal van de sociale dienst van het OCMW tot 1 november. Breng een attest van het kinderbijslagfonds mee waarmee je aantoont dat je kind recht heeft op een verhoogde kinderbijslag.

Het reglement 'Toelage ter ondersteuning van de verzorging van gehandicapte kinderen' werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2013 en gepubliceerd op deze website op 12 november 2018.

Toelage ter ondersteuning van de verzorging van gehandicapte kinderen

Artikel 1

Personen die thuis de verzorging en de opvoeding van een zwaar gehandicapt kind (handicap van meer dan 66 %, te staven door een attest afgeleverd door het departement van sociale voorzorg ofwel een attest van tenminste 4 punten in de eerste pijler op de medisch-sociale schaal in het stelsel van de Rijksdienst voor Kinderbijslag), dat niet in een internaat is geplaatst, op zich nemen, krijgen een jaarlijkse toelage van 300 euro als ondersteuning voor de bijzondere zorgen welke gehandicapte kinderen vereisen.

Artikel 2

Personen, die instaan voor de opvoeding van een zwaar gehandicapt kind (handicap van meer dan 66%, te staven door een attest afgeleverd door het departement van sociale voorzorg ofwel een attest van tenminste 4 punten in de eerste pijler op de medisch-sociale schaal in het stelsel van de Rijksdienst voor Kinderbijslag), dat in een internaat is geplaatst, krijgen een jaarlijkse toelage van 125 euro.

Artikel 3

De premie wordt toegekend na een schriftelijke aanvraag van de moeder of de persoon die instaat voor de opvoeding van het gehandicapt kind. De aanvraag moet binnen zijn voor 1 november van het betrokken dienstjaar.

Artikel 4

De toekenning van deze premie geldt voor de gehandicapte kinderen met een maximum leeftijd van 25 jaar.
 

 

Sociale dienst
Sociaal Administratief Centrum
Verlorenkost 22/1
2260 Westerlo
België
014 53 87 87
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
18:30 - 20:30
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
Gesloten
Warning 21 juli gesloten