Tongels Dorpsfeest van 10 tot 12 mei 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 april 2019 toelating gegeven aan het Tongels Dorpsfeestcomité om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens het 33e Tongels Dorpsfeest

  • op vrijdag 10 mei 2019 van 22 uur tot 1 uur voor optreden Farce Fatale in feesttent op braakliggend perceel in Tongerlodorp tussen huisnummers 25 en 31A

  • op zaterdag 11 mei 2019 van 21 uur tot 3 uur voor fuif met discobar in feesttent op braakliggend perceel in Tongerlodorp tussen huisnummers 25 en 31A

  • op zaterdag 11 mei 2019 van 17 uur tot 3 uur voor optredens in open lucht op twee podia op de openbare weg in Tongerlodorp ter hoogte van huisnummers 1 en 40

  • op zondag 12 mei van 14 uur tot 2 uur voor optredens en after party in open lucht op twee podia op de openbare weg in Tongerlodorp ter hoogte van huisnummers 1 en 40

Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info