Toornooifuif Tennisclub De Velden op vrijdag 12 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 juni 2019 toelating gegeven aan Tennisclub De Velden om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens hun tornooifuif op vrijdag 12 juli 2019, van 21 tot 3 uur in het Klokkenhof in open lucht op het terras van hun cafetaria in Ilse Velden 31 in Oevel. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info