DIFTAR-containers aanvragen of blokkeren

De huisvuilophaling in Westerlo gebeurt via het DIFTAR-systeem. Restafval wordt opgehaald in grijze DIFTAR-containers, GFT in groene.

Aanvragen DIFTAR-containers

Bij elke verhuis in of naar Westerlo moet je een grijze restafvalcontainer aanvragen en kan je ook een groene GFT-container aanvragen. Dat doe je via onderstaand mutatieformulier. Je vult de eerste helft van het formulier in en bezorgt het aan het onthaal van het gemeentehuis op info@westerlo.be.

Blokkeren DIFTAR-containers

Bij elke verhuis uit Westerlo kan je best je DIFTAR-containers opzeggen en laten blokkeren. Dat doe je via onderstaand mutatieformulier. Je vult de tweede helft van het formulier in en bezorgt het aan het onthaal van het gemeentehuis op info@westerlo.be
Als je de groene container wil opzeggen omdat je bijvoorbeeld het GFT-afval zelf gaat composteren, neem je contact op met de DIFTAR-infolijn op 0800 97 687.

Hierna vind je het mutatieformulier om afvalcontainers aan te vragen of te blokkeren

Volume afvalcontainers

 

De standaardgrootte voor een DIFTAR-afvalcontainer per gezin is 120 liter. Als bewoner van een appartement kan je ook een kleinere, draagbare afvalcontainer met een volume van 40 liter vragen.

onthaal gemeentehuis
info@westerlo.be - 014 54 75 75