Trouwfeest op zaterdag 22 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 juni 2019 toelating gegeven aan bvba 't Contrast om elektronisch versterkte muziek te spelen op een trouwfeest op zaterdag 22 juni 2019 van 19 tot 3 uur in de tuin van café 't Contrast in de Merodedreef 61 in Westerlo. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume moet tijdens de hele muziekactiviteit gemeten worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info