Trouwfeest op zaterdag 25 mei 2019

  

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 april 2019 toelating gegeven aan (*) en (*) om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens hun trouwfeest op zaterdag 25 mei 2019 van 17 tot 3 uur op KFC Tongerlo in Geneinde 48/2 in Tongerlo. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info