Trouwfeest op zaterdag 6 juli 2019

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juli 2019 toelating gegeven aan (*) om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens een trouwfeest in de Pannenhoeve in Hoogton 4+ in Voortkapel op zaterdag 6 juli 2019 van 12 tot 3 uur op voorwaarde dat het geluidsniveau LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2 bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook