Truckshow en fuif Los Er Neffe op zaterdag 22 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 mei 2019 toelating gegeven aan Los Er Neffe om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de Truckshow Los Er Neffe en aansluitende fuif op zaterdag 22 juni 2019, van 20 tot 3 uur in het Klokkenhof in de Kerkhofstraat 12 in Oosterwijk. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 juni 2019 de politieverordening met de verkeersmaatregelen voor de Truckshow en fuif op het kerkplein Oosterwijk goedgekeurd. Vanaf zaterdag 22 juni 2019 om 8.30 uur tot zondag 23 juni 2019 om 3 uur wordt alle verkeer, uitgezonderd voor voertuigen van hulpdiensten, verboden in het gedeelte van de Kerkhofstraat dat begrepen is tussen de Olenseweg en de Schaapstraat. In dit weggedeelte en op de parking rond de kerk wordt ook parkeerverbod ingevoerd. Vanaf zaterdag 22 juni 2019 om 8.30 uur tot zondag 23 juni 2019 om 3 uur wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de Schaapstraat (volledig) en de Kerkhofstraat (gedeelte tussen de Schaapstraat en De Reid).

 

Zie ook

Meer info