Tuinfeest op 27 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juli 2019 toelating gegeven aan (*) om elektronisch versterkte muziek te spelen in openlucht in de tuin van  Leistraat 37 in Tongerlo tijdens een tuinfeestje op zaterdag 27 juli 2019 van 17 uur tot 3 uur. Het geluidsniveau in de inrichting dient beperkt te worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2 bis, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook