Tuinfeest op zaterdag 17 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 augustus 2019 toelating gegeven aan (*) om elektronisch versterkte muziek te spelen in de openlucht in zijn tuin in de Nieuwe Hoevestraat 7 in Oevel tijdens een tuinfeestje op zaterdag 17 augustus 2019 van 18 uur tot 1 uur (op zondag 18 augustus 2019). Het geluidsniveau in de inrichting dient beperkt te worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis, §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook