Uitblaasfuif Afterparty Aspi Edition op dinsdag 2 april 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 februari 2019 toelating gegeven aan Chiro Kreato om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de Uitblaasfuif Afterparty Aspi Edition in een tent naast het Chiro- en Scoutsheem op dinsdag 2 april 2019 van 21 tot 3 uur (op woensdag 3 april 2019). Het geluidsniveau in de inrichting moet beperkt worden tot 95 dB(A) LAeq 15 min van 21 tot 24 uur en tot 90 dB(A) LAeq 15 min vanaf 24 uur. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info