Urban Trail op zondag 24 november 2019

 

De burgemeester heeft op 21 november 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan de Vrije Sint-Lambertusschool voor de organisatie van het loopevenement Urban Trail op 24 november 2019 van 14 tot 19 uur. De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

De burgemeester heeft op 21 november 2019 34 signaalgevers (*), vermeld op de lijst voor het verzekeren van de veiligheid op de aangegeven plaatsen langsheen het parcours, gemachtigd.

 

De burgemeester keurde op 14 november 2019 onderstaande politieverordening goed.

Op zondag 24 november 2019 van 13 uur tot 17 uur wordt alle verkeer, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A, verboden in de Boerenkrijglaan tussen de EJ Van Gansenstraat en de Nieuwstraat, in de Nieuwstraat vanaf de Wolfstraat (met inbegrip van het kruispunt) en de Grote Markt, op de Grote Markt ter hoogte van de parkeerplaatsen aan het monument van beide wereldoorlogen en op de Vismarkt.

Op zondag 24 november 2019 van 13 uur tot 17 uur wordt alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, verboden in de Boerenkrijglaan tussen de Merodedreef en de EJ Van Gansenstraat en in de Nieuwstraat tussen de Hoveniersstraat en de Wolfstraat.

Op zondag 24 november 2019 van 13 uur tot 17 uur wordt eenrichtingsverkeer voor het gemotoriseerd verkeer ingevoerd (fietsers en bromfietsers klasse A mogen in twee richtingen blijven rijden) op de Grote Markt tussen de Polderstraat en de Rietstraat (te rijden in de richting van de Rietstraat) en in de Sint-Lambertusstraat tussen de Rietstraat en de EJ Van Gansenstraat (te rijden in de richting van de EJ Van Gansenstraat)

Op zondag 24 november 2019 tussen 10 en 18 uur wordt een parkeer- en stationeerverbod De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op 18 november 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf 22 november 2019.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 september 2019 toelating verleend aan de Vrije Sint-Lambertusscholen om op zondag 24 november 2019 tussen 14 en 17 uur een Urban Trail te organiseren doorheen een aantal Westelse private gebouwen en de gebouwen van Sportpark de Beeltjens.

 

Zie ook