Begeleiders kinderopvang

Voor onze buitenschoolse kinderopvang De Kinderclub zijn we op zoek naar gemotiveerde begeleiders met een hart voor kinderen. Het gaat over een halftijdse, contractuele overeenkomst volgen IFIC-verloning. In eerste instantie zijn we op zoek naar begeleiders voor een tijdelijke betrekking maar met kans om later deel te nemen aan een selectieprocedure voor een vaste functie.

Profiel

  • Je staat in voor de opvang en begeleiding van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Je speelt met de kinderen, organiseert activiteiten en werkt projecten uit.
  • Je hebt de nodige aandacht voor het welbevinden, verzorging en rust van de kinderen.
  • Je informeert de ouders over het verloop van het opvangmoment.
  • Je brengt verslag uit over alle aspecten van het werk aan de coördinatoren.
  • Je bent sociaal en flexibel en werkt graag in teamverband.
  • Je hebt geen probleem met onderbroken werkuren op schooldagen en om te werken op schoolvrije dagen, op woensdagnamiddag en tijdens schoolvakanties.

Voorwaarden

Je moet minimum 18 jaar zijn en houder van een diploma (getuigschrift) van een door Kind en Gezin erkende opleiding.

Solliciteren

Solliciteren kan via post tav het college van burgemeester en schepenen, Boerenkrijglaan 61 – 2260 Westerlo of via e-mail naar hr@westerlo.be.

Meer info


 

begeleider kinderclub