Van oud naar nieuw bij Marie op dinsdag 31 december 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 oktober 2019 toelating gegeven aan (*) van bvba Peeters om elektronisch versterkte muziek te spelen in Brasserie Marie in Bergveld 2 in Zoerle-Parwijs op dinsdag 31 december 2019 van 18 tot 4 uur (op woensdag 1 januari 2020), op voorwaarde dat het geluidsniveau LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

De burgemeester heeft op 14 oktober 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan Brasserie Marie voor de organisatie van de Dinner and dance Van oud naar nieuw op dinsdag 31 december 2019 in Brasserie Marie in Bergveld 2 in Zoerle-Parwijs. De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook