Consulent Verkeerskundige Politie Zuiderkempen

De politiezone Zuiderkempen is op zoek naar een voltijds Consulent Verkeerskundige. Het gaat over een contractuele arbeidsovereenkomst van bepaalde duur namelijk voor een jaar. Maar de kans bestaat dat hierop een statutaire betrekking volgt.

je contract verlengd wordt of dat je kan doorgroeien. Plaats van tewerkstelling is het Veiligheidscentrum in de Merodedreef  15 in Westerlo.

Taken

 • Je volgt de veranderingen in de verkeerswetgeving op en informeert betrokkenen. 
 • Je bent het aanspreekpunt in de zone voor verkeersgerelateerde vragen.
 • Je neemt deel aan tal van overlegorganen en vergaderingen en staat in voor het verslag.
 • Je maakt adviezen op over verkeersproblemen, verkeersacties en wegenwerken.
 • Je stelt verkeersmaatregelen en signalisatieplannen op voor evenementen en manifesties.
 

Profiel en voorwaarden

 • Je bent houder van een diploma van bachelor of van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld.
 • Je hebt een bijzondere interesse voor het verkeersaspect.
 • Je bent bereid om onregelmatige weekend, nacht- en dagdiensten te doen, binnen het kader van het RPPol.

De politie biedt

 • De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (25.305,15€ minimum tot 37.666,56€ maximum bruto jaarloon of zie ook: www.politieantwerpen.be/burgerpersoneel/loon)
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar.
 • De kans om verdere opleidingen te volgen.
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend, nacht of overuren.
 • 100% tegemoetkoming in de kostprijs van het openbaar vervoer en het treinvervoer.
 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten.
 

Solliciteren kan tot 19 november bij de politie Zuiderkempen. Meer info op: www.jobpol.be/vacancy/preview_monolingual/id/5500