Vergunningen

Gemeente en OCMW Westerlo publiceren de vergunningen die ze afleveren op www.westerlo.be. Op deze pagina vind je links naar de afgeleverde omgevingsvergunningen, vergunningen voor muziekactiviteiten in niet-ingedeelde inrichtingen, signalisatievergunningen en politievergunningen bij hoogdringendheid. Tijdens de aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning hoort vaak ook een openbaar onderzoek. Tijdens dat openbaar onderzoek liggen alle plannen en documenten gedurende een bepaalde periode voor iedereen ter inzage.

Niet gevonden wat je zocht? Neem dan contact op met de communicatiedienst op communicatie@westerlo.be of 014 53 92 41. Je kan ook een aanvraag openbaarheid van bestuur indienen via het e-loket.