Verbroederingsavonden folklorefestival op 9 en 13 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 juni 2019 toelating gegeven aan Die Spelewei vzw om elektronisch versterkte muziek te spelen op de verbroederingsavonden van het folklorefestival op vrijdag 9 en dinsdag 13 augustus 2019 van 19 tot 2 uur in De Garve in de Asberg 2 in Westerlo. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume moet tijdens de hele muziekactiviteit gemeten worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info