Verjaardagsfeest op zaterdag 30 maart 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 maart 2019 toelating gegeven aan (*) om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens een verjaardagsfeest in de Pannenhoeve, gelegen Hoogton 4+ in Voortkapel op zaterdag 30 maart 2019 van 21 tot 3 uur (op zondag 31 maart 2019). Het geluidsniveau in de inrichting moet beperkt blijven tot 93dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info