Autoverkeer

Het autoverkeer is geregeld in het politiereglement op het wegverkeer. In Westerlo zijn er drie snelheidszones: 30, 50 en 70. Bij evenementen worden er tijdelijke politiereglementen opgesteld.

Zie ook