Parkeren

Het parkeerreglement is een onderdeel van het mobiliteitsbeleid van de lokale overheid. Vaak bepaalt de gemeentelijke overheid mee waar er geparkeerd mag worden langs of op de openbare weg. Er bestaan verschillende vormen van parkeren: vrij parkeren, soms voor beperkte tijd, betaald parkeren (niet in Westerlo) en vergunningsplichtig parkeren (bewonersparkeren).

 • Parkeren met beperkte parkeertijd
  zie Deel 2 Hoofdstuk 1, 2, 3 en 4 van de politiecodex 
 • Blauwe zone
  zie Deel 2 Hoofdstuk 1 van de politiecodex 
 • Bewonersparkeren
  zie Deel 2 Hoofdstuk 2 van de politiecodex 
 • Woonwagens en mobilhomes
  zie Deel 2 Hoofdstuk 5 van de politiecodex 

Het parkeerreglement is vastgelegd in de politiecodex. De zones waarin bepaalde parkeerregimes gelden zijn opgenomen in het politiereglement op gemeentewegen. De lokale politie kan een proces-verbaal opstellen tegen foutparkeren. Processen-verbaal over foutparkeren worden doorgestuurd naar de GAS-ambtenaar. Die kan geldboetes opleggen tot 250 euro.

Wie in de blauwe zone in Westerlo Centrum parkeert zonder de parkeerschijf te leggen, betaalt een retributie van 25 euro.