Vlaanderen Zingt op zaterdag 17 augustus 2019

 

De burgemeester heeft op donderdag 18 juli 2019 de verkeersveiligheidsmaatregelen voor Vlaanderen zingt op zaterdag 17 augustus 2019 in de voortuin van het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan 61 in Westerlo goedgekeurd.

 • Van woensdag 14 augustus 2019 om 9 uur tot maandag 19 augustus 2019 om 17 uur wordt parkeerverbod ingevoerd op de parkeerplaatsen die gelegen zijn naast de rechterzijgevel van het gemeentehuis.
 • Op zaterdag 17 augustus 2019 tussen I 3 en 24 uur wordt parkeerverbod ingevoerd op de parkeerplaatsen die gelegen zijn aan de voor- en achterzijde van het gemeentehuis.
 • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.
 • De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
  - vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend)
  - vrije hoogte: 4 meter
  - 13 ton draagvermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter

De burgemeester heeft op 15 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, de toelating gegeven aan cultuurraad Westerlo voor de organisatie van 'Vlaanderen zingt' in de voortuin van het gemeentehuis op zaterdag 17 augustus 2019. De toelating is van toepassing voor:

 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
 • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 juni 2019 toelating gegeven aan Cultuurraad Westerlo om elektronisch versterkte muziek te spelen op Vlaanderen Zingt op zaterdag 17 augustus 2019 van 20 tot 24 uur in de voortuin van het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan 61 in Westerlo. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume moet tijdens de hele muziekactiviteit gemeten worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info