Voetbaltornooi FC De Stoempers op zaterdag 24 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 augustus 2019 toelating gegeven aan (*) om elektronisch versterkte muziek te spelen in de openlucht naast de kantine van voetbalclub De Stoempers, Boskant 14 in Westerlo op zaterdag 24 augtustus 2019 van 10  tot 1 uur (op 25 augustus), op voorwaarde dat het geluidsniveau LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2° en 3° van vlarem II zijn van toepassing.

 

De burgemeester heeft op 18 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan FC de Stoempers voor de organisatie van een voetbaltornooi op zaterdag 24 augustus 2019 op de terreinen van de Stoempers, Boskant 1 in Westerlo. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het plaatsen van een tent in Boskant 1 (art. 98 en volgende)

Zie ook