Voetbaltornooi op zondag 30 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 juni 2019 toelating gegeven aan (*) om elektronisch versterkte muziek te spelen op een voetbaltornooi met openluchtbar op zondag 30 juni 2019 van 12 tot 21 uur langs de kantine van voetbalclub De Stoempers in de Boskant 14 in Westerlo. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume moet tijdens de hele muziekactiviteit gemeten worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info