Vogelshow en wandelzoektocht De Winterkoning op 19 en 20 oktober 2019

 

De burgemeester heeft op 17 oktober 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd. De burgemeester geeft toelating om gebruik te maken van de gemeentewegen. De wegcode en eventuele richtlijnen van de ordediensten moeten nageleefd worden.

Op zondag 20 oktober 2019 tussen 9 en 23 uur worden waarschuwingsborden 'opgepast wandelaars' geplaatst op volgende kruispunten:

  • Geneinde, ter hoogte van de toegang naar voetbalclub Victoria en aan de overzijde van de straat ter hoogte van het wandelpadje
  • aan beide zijden van de oversteek ter hoogte van het kruispunt Geneinde-Oevelse dreef-Heksenbrug

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op vrijdag 18 oktober 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf vrijdag 18 oktober 2019.

 

De burgemeester heeft op 26 september 2019 erkend dierenarts Frank Slegers uit de Lange Nieuwstraat 20 in Westerlo, aangesteld voor en belast met het toezicht op de vogelshow georganiseerd door De Winterkoning op 19 en 20 oktober 2019 in het lokaal van de Sint-Norbertusgilde in Geneinde 48/1 in Tongerlo, en dit in uitvoering van het Ministerieel Besluit van 3 april 2006. De helft van de kosten van het toezicht worden gedragen door de gemeente Westerlo, mits voorlegging van een factuur, de andere helft wordt gedragen door de inrichters, De Winterkoning (*).

De organisatoren zijn ertoe gehouden de in de onderrichtingen gestelde voorwaarden na te leven, namelijk:

  • zij dienen een lijst aan te leggen van de deelnemers van de tentoonstelling met naam en adres van de deelnemers, het aantal deelnemende dieren en hun identificatienummer. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het FAVV gehouden worden.
  • zij controleren of alle vogels identificeerbaar zijn door een gesloten voetring en ten minste 3 weken en ten hoogste 9 maanden voor de aanvang van de verzameling gevaccineerd zijn. Het vaccinatiebewijs vermeldt elk identificatienummer apart

 

De burgemeester heeft op 19 september 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan De Winterkoning Tongerlo, voor de organisatie van een vogelshow op 19 en 20 oktober 2019 en een wandelzoektocht op zondag 20 oktober 2019 in het lokaal van de Sint-Norbertusgilde, Geneinde 48/1 in Tongerlo. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van publiciteitsborden (art. 218)
  • het plaatsen van publiciteitsborden langs gemeentewegen (artikel 218) in Tolhuis (Tongerlo) vanaf de haag naast woning nr. 57 tot EP1377, in de Langstraat (Tongerlo) aan de kant van de Kapellerij, het gedeelte tussen het schuilhuisje en het bosweggetje, in de Guldensporenlaan (Westerlo-centrum) naast ingang scoutslokaal tussen EP2389 en EP2390, in Geneinde (Tongerlo) naast ingang Dreamland tussen verlichtingspaal 1841 en het verkeersbord A1, op het pleintje in de Nieuwebaan (Voortkapel) tussen bushokje en straatnaambord, in Asberg (Zoerle-Parwijs) naast woning nr. 39, in Oosterwijk (Oosterwijk) ter hoogte van de fietsstalling aan de Vrije Sint-Lambertusschool en in Hoog Heultje (Heultje) recht tegenover woning nr. 69
  • het hangen van een spandoek op het kerkplein in Tongerlo (in de vorm van een reclamekarretje) en een spandoek op een bord aan het voetbalveld van Victoria (art. 149 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook