Goe Gespeeld Gemeente

Westerlo is sinds 2019 een ‘Goe Gespeeld’- gemeente. Spelen is een kinderrecht! En toch is het vandaag niet meer evident om echt buiten te spelen. Door het ondertekenen van het Charter wil de gemeente een positief speelklimaat garanderen.
In onze gemeente:
1. spelen kinderen in alle openbare ruimte;
2. spelen kinderen in het groen;
3. is spelen geen overlast;
4. kunnen kinderen zich veilig verplaatsen;
5. is er voldoende speelruimte voor georganiseerd jeugdwerk;
6. creëren lokale beleidsmakers een verdraagzaam klimaat t.a.v. spelende kinderen;
7. houdt elke beleidsmaatregel rekening met de impact op kinderen en jongeren;
8. ontwerpen kinderen mee de openbare ruimte.