Artistiek pedagogisch project

De Academie Beeldende Kunst Westerlo, is de plek waar jong en oud, lokaal en op eigen tempo kan kennismaken met de boeiende wereld van de beeldende kunst. Geografisch gezien is de school met zijn 500 leerlingen naast haar stedelijke buren, een kleine maar gezellige Academie. Klein is echter geen synoniem voor weinig ambitie: Als medevormgever van het nieuw Raamleerplan Beeldende en Audiovisuele Kunsten kiezen we resoluut voor een competentiegerichte aanpak waarin leerlingen en cursisten een hoofdrol spelen. Vanuit de persoonlijkheid van de leerling werken we samen aan presentaties waar vakmanschap, artisticiteit en onderzoek centraal staan. Deze kunstenaarsrollen worden als bril gebruikt om de verschillende opdrachten te benaderen. Zo wordt er gewerkt aan een kwalitatief en gedifferentieerd leertraject.

  • De Academie is toegankelijk en bereikbaar en bevindt zich door zijn lokale verankering op een aanvaardbare afstand.
  • De Academie vertrekt vanuit de talenten van de leerlingen en staat garant voor een kwalitatief leerproces met respect voor ieders eigenheid en karakter.
  • De Academie is een veilige omgeving waardoor experimenteren en risico’s nemen aangemoedigd wordt
  • De Academie wil prikkelen door expertise van binnen en buiten de Academie te delen, uitdagende kunstenaars te tonen, resultaten te presenteren, op uitstap te gaan...
  • De Academie stimuleert reflectie. De leerling leert verwoorden wat ze denkt over het eigen werk en dat van anderen.
  • De Academie toont diverse culturen en kunstgeschiedenis ter ontwikkeling van een eigen persoonlijke interpretatie van de opdrachten en eigen werk.
  • De Academie gebruikt digitale beeldverwerking als middel maar niet als doel en verankerd deze leerstof in haar lespakket.
  • De Academie staat open voor alle kinderen, jongeren en volwassenen, wat ook hun afkomst, geslacht, filosofische en religieuze opvattingen zijn. De Academie gelooft dat deze samen, in respect met elkaar en in dialoog, iedereen ertoe brengt hun blik te verruimen.

Contact

Secretariaat Academie Westerlo
Kunstencampus
Boerenkrijglaan 23
2260 Westerlo
België
Gesloten
14:00 - 18:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
12:00 - 18:00
Na afspraak
Logo Academie Beeldende Kunst Westerlo