Artistiek pedagogisch project

Het artistiek pedagogisch project van de Academie voor Beeldende Kunst Westerlo is goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 september 2018.

De Academie Beeldende Kunst Westerlo, in de volksmond nog vaak tekenschool genoemd, is de plek waar jong en oud, lokaal en op eigen tempo kan kennismaken met de boeiende wereld van de beeldende kunst. Geografìsch gezien is de school met ongeveer 400 leerlingen naast haar stedelijke buren, een kleine maar gezellige academie. Klein is echter geen synoniem voor weinig ambitie: Net zoals een parel zich rond een zandkorrel vormt, ontwikkelt de academie zich steeds verder tot een bijzondere speler in het Deeltijds Kunst Onderwijs.

De Westelse Academie was jaren een unicum omdat zij tot schooljaar 2017-2018 de enige was zonder specifiek aanbod voor volwassenen. Daardoor huist zij - in verhouding tot de gemeentelijke achtergrond - een grote groep kinderen en jongeren. Zij vormen de spil van de academie en worden zo begeleid dat ze zelf sturing kunnen geven aan eigen artistieke proces. De Academie vindt het belangrijk dat de leerling vorm kan geven aan zijn/haar creaties en dat ze ondanks de opdrachten geen uniforme resultaten behalen. Het leertraject dat wordt afgelegd is even belangrijk als het uiteindelijke resultaat en om dat onder meer te documenteren, bezit elke leerling een persoonlijk schetsboek. Dit artistiek document wordt welomschreven in onze uitgebreide evaluatie en lesmethode zonder dat dit als een dwingende methodiek wordt ervaren.

  • De Academie is dan ook bijzonder omdat ze als kleine organisatie medevormgever is van het nieuwe Raamleerplan BAK: een competentiegerichte aanpak met de leerling in de hoofdrol. Vanuit de persoonlijkheid van de leerling, werken we samen aan presentaties waar vakmanschap, artisticiteit en onderzoek centraal staan. Deze kunstenaarsrollen worden als bril gebruikt om de verschillende opdrachten te benaderen, en werken zo aan een kwalitatief en gedifferentieerd Ieertraject.
  • De Academie is toegankelijk en bereikbaar en bevindt zich door zijn lokale verankering op een aanvaardbare afstand.
  • De Academie vertrekt vanuit de talenten van de leerlingen en staat garant voor een kwalitatief leerproces met respect voor ieders eigenheid en karakter.
  • De Academie is een veilige omgeving waardoor experimenteren en risico's nemen aangemoedigd wordt.
  • De Academie wil prikkelen door expertise van binnen en buiten de Academie te delen, uitdagende kunstenaars te tonen, resultaten te presenteren, op uitstap te gaan...
  • De Academie stimuleert reflectie. De leerling leert verwoorden wat ze denkt over het eigen werk en dat van anderen.
  • De Academie toont diverse culturen en kunstgeschiedenis ter ontwikkeling van een eigen persoonlijke interpretatie van de opdrachten en eigen werk.
  • De Academie gebruikt digitale beeldverwerking als middel maar niet als doel en verankerd deze leerstof in haar lespakket.
  • De Academie staat open voor alle kinderen, jongeren en volwassenen, wat ook hun afkomst, geslacht, fìlosofische en religieuze opvattingen zijn. De Academie gelooft dat deze samen, in respect met elkaar en in dialoog, iedereen ertoe brengt hun blik te verruimen.

Contact

Secretariaat Academie Westerlo
Kunstencampus
Boerenkrijglaan 23
2260 Westerlo
België
Gesloten
Gesloten
12:00 - 18:00
Na afspraak
Gesloten
14:00 - 18:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Logo Academie Beeldende Kunst Westerlo