Veiligheid, rust, orde en hygiëne in Sportpark De Beeltjens

Het reglement van inwendige orde zorgt ervoor dat de veiligheid, de rust, de orde en de hygiëne in Sportpark De Beeltjens gewaarborgd is. Het reglement geldt niet enkel voor het zwembad, maar ook voor de sporthal, de polyvalente zaal, de vergaderlokalen en alle andere lokalen in het Sportpark.

In het reglement staan onder andere algemene en specifieke regels waaraan de gebruikers zich moeten houden over de toegang tot het zwembad, de tijdsduur voor het zwemmen, het toezicht in het zwembad, de aansprakelijkheid, rookverbod, het gebruik van de kleedkamers, zwemkledij en zwemmateriaal, hygiëne, voeding, zwemlessen, schoolzwemmen en clubzwemmen, sport en spel, verbodsregels en het weigeren van de toegang of verwijdering uit het zwembad.

Contact

Zwembad De Beeltjens
Sportpark de Beeltjens
Kasteelpark 6
2260 Westerlo
België
014 53 92 10
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten