Wegwerkzaamheden en rioleringswerken Heibaan Hulshout

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting
  • Beslissing van de Vlaamse regering van 21 december 2018
  • OMV_2018044187 en OMV/2018/0130

De Vlaamse regering heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor het beperkt doorvoeren van wegeniswerken met bijhorende bemaling op grondgebied Westerlo in combinatie met het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel met grachten en de bijhorende wegaanleg ter hoogte van de Heibaan in Hulshout.. Het betrokken perceel heeft als adres Guldensporenlaan 71 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B147V.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60