Weigering omgevingsvergunning aanbouw veranda Kroonstraat 16-1 Oevel

  • Weigering omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2018
  • OMV_2018073346 en OMV/2018/0035/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft op basis van ingewonnen adviezen en een toetsing aan de omgeving, een vergunning geweigerd voor het aanbouwen van een veranda tegen de achtergevel van een bestaande vrijstaande eengezinswoning in de Kroonstraat 16/1 in Oevel. Het perceel heeft als kadastrale ligging 4A182T.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60