Weigering omgevingsvergunning afsplitsen lot voor bouw eengezinswoning Hoog Heultje 21 Heultje

 

  • Weigering omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
  • Beslissing van deputatie van de provincie Antwerpen van 13 december 2018
  • OMV_2018003769 en OMV/2018/0004/V

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft in beroep de aanvraag voor een omgevingsvergunning zonder voorwerp verklaard voor het afsplitsen van een lot bestemd voor het oprichten van een eengezinswoning in een halfopen bebouwing. Daardoor herneemt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 juli 2018 zijn rechtskracht en is de aanvraag geweigerd. De betrokken percelen hebben als adres Hoog Heultje 21 in Heultje en als kadastrale ligging 1D673-2D2 en 1D673-2V.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60