Weigering omgevingsvergunning afsplitsing lot Hoog Heultje 21 Heultje

  • Weigering omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 juli 2018
  • OMV_2018003769 en OMV/2018/0004/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft op basis van ingewonnen adviezen en een toetsing aan de omgeving, een vergunning geweigerd voor het afsplitsen van een lot bestemd voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bebouwing. Het perceel heeft als adres Hoog Heultje 21 in Heultje en als kadastrale ligging 1D672-2D2 en 1D673-2V.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60