Weigering omgevingsvergunning bouw autogarage Kathovestraat 21 Heultje

  • Weigering omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 oktober 2018
  • OMV_2018083778 en OMV/2018/0143

Het college van burgemeester en schepenen heeft, op basis van ingewonnen adviezen en een toetsing aan de omgeving, een vergunning geweigerd voor het oprichten van een autogarage in de rechtertuinstrook. Het betrokken perceel heeft als adres Kathovestraat 21 Heultje en als kadastrale ligging 1E284C.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60