Weigering omgevingsvergunning bouw barbecue-buitenhaard Sint-Antoniusstraat 8 Zoerle-Parwijs

 

  • Weigering omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2019
  • OMV_2019033926 en OMV/2019/0047

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning geweigerd aan Eduard Maes voor het aanbouwen van een barbecue-buitenhaard. De betrokken percelen hebben als adres Sint-Antoniusstraat 8 in Zoerle-Parwijs en als kadastrale ligging 3A79-03H en 3A79-04G.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60