Weigering omgevingsvergunning bouw eengezinswoning Hoge Akkers 11 Heultje

  • Weigering omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 oktober 2018
  • OMV_2018086814 en OMV/2018/0142

Het college van burgemeester en schepenen heeft, op basis van ingewonnen adviezen en een toetsing aan de omgeving, een vergunning geweigerd voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning. Het betrokken perceel heeft als adres Hoge Akkers 11 Heultje en als kadastrale ligging 1D785N.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60