Weigering omgevingsvergunning bouw eengezinswoning Smallerijt 1-2 Westerlo

  • Weigering omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2018
  • OMV_2018034666 en OMV/2018/0044

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning geweigerd voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bebouwing na het slopen van een bestaand bijgebouw in Smallerijt 1/2 in Westerlo. Het perceel heeft als kadastrale ligging 1B346N2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60