Weigering omgevingsvergunning bouw handelsruimte met appartementen Grote Markt 36 en 36A Westerlo

 

  • Weigering omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2019
  • OMV_2019039894 en OMV/2019/0057

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning geweigerd aan Kristina Luyten voor het bouwen van een handelsruimte met daarboven twee appartementen na het slopen van de bestaande bebouwing. De betrokken percelen hebben als adres Grote Markt 36 en 36A in Westerlo en als kadastrale ligging 1B483G.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60